25-08-17
Powiat tucholski. Doraźne wsparcie
Marszałek pomaga poszkodowanym

Pomoc dla osób poszkodowanych nawałnicami płynie ze wszystkich stron, w tym także ze strony Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego i samorządu wojewódzkiego.

Przypominamy, że Marszałek odwiedził osobiście Powiat Tucholski 16 sierpnia br. W czasie wizyty naocznie zapoznał się on ze stratami. 21 sierpnia odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu spotkanie ze Starostami poszkodowanych powiatów, na którym nie mogło zabranąć Starosty Tucholskiego Michała Mroza. Samorządowcy zgodnie podkreślali, że obecnie najbardziej potrzeba materiałów budowlanych i ludzi – do wielkiego sprzątania i do odbudowy zrujnowanych domów.

Doraźne wsparcie w postaci pomocy materialnej dla najbardziej potrzebujących rodzin, plandek do pokrycia zniszczonych dachów czy sprzętu dla OSP do usuwania połamanych i powalonych drzew uruchomione zostało przez samorząd województwa natychmiast po katastrofie. W pierwszej fazie pomocy przekazał on OSP 25 pilarek i 500 specjalistycznych plandek do tymczasowego pokrywania dachów. Za pośrednictwem stowarzyszenia Salutaris wsparcie materialne dotrze dla najbardziej potrzebujących rodzin – jako koordynowana przez parafie doraźna pomoc materialna, jako koordynowane przez gminne ośrodki pomocy społecznepomoc wpracie przy zakupie sprzętu gospodarstwa domowego oraz jako wyprawki szkolne i bezpłatne ferie zimowe dla dzieci. Obecnie, w czasie toruńskiego Festiwalu Światła Bella Skyway Festiwal, wolontariusze będą zbierać do puszek datki dobrego serca na najbardziej potrzebujących ofiar nawałnicy.

Długofalowo najważniejsze jednak jest to, że samorządowe władze województwa zabiegają o zgodę Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na przeznaczenie części środków naszego RPO na uruchomienie programu ożywienia gospodarczego części województwa najbardziej poszkodowanej przez żywioł, w tym Powiatu Tucholskiego. Dzięki takiej pomocy możemy mieć nadzieję nie tylko na doraźne rozwiązanie najpilniejszych problemów, ale też na długofalowy plan odbudowy zniszczonej infrastruktury i gospodarki naszego regionu, która trwać będzie przez najbliższe lata.


mat. Powiat Tucholski