23.08.17
Powiat tucholski. Podsumowanie po nawałnicy
Wojewoda gościem Rady Powiatu Tucholskiego

Podczas podsumowania akcji ratowniczej po przejściu przez region nawałnicy Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz powiedział o szacowaniu strat i przedstawił plan dalszej pomocy poszkodowanym. Przekazał też dwie promesy MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w powiecie tucholskim.

Przekazane promesy dotyczą dofinansowania przebudowy drogi gminnej relacji Wielki Mędromierz – Gostycyn (1.000.000,- zł) i dofinansowania remontu drogi powiatowej relacji Stobno – Nowe Żalno (900.000,- zł).

"Kluczowe w działaniu kryzysowym były pierwsze dwie doby. Mimo że skala zniszczeń ze wszystkich województw jest u nas największa działania kryzysowe zostały przeprowadzone wzorowo"  powiedział Wojewoda na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Tucholskiego, w której uczstniczyli także Poseł na Sejm RP Piotr Król, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego K-P UW Jakub Wawrzyniak i Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski. Jak powiedział Burmistrz, dziękując za wspólne działania wszystkich zaangażowanych w przezwyciężanie kryzysu: "było poczucie wspólnotowego działania ponad podziałami".

W województwie kujawsko-pomorskim zniszczonych jest 5000 budynków, łącznie z gospodarczymi. Teraz czeka nas mozolna odbudowa zniszczonej infrastruktury - zaróno prywatnej, jak i publicznej.

mat. Starostwo Powiatowe Tuchola