22.08.17
Powiat Tucholski. Trwa szacowanie szkód
Premier Beata Szydło w Powiecie Tucholskim

W sobotę 19 sierpnia szefowa polskiego rządu wizytowała tereny dotknięte przez nawałnicę, w tym Powiat Tucholski. Program wizyty obejmował spotkania z mieszkańcami poszkodowanymi przez żywioł, ocenę współpracy zaangażowanych służb i omówienie działań zmierzających do przywrócenia normalności.

Swoimi osobistymi doświadczeniami podzielili się państwo Góreccy mieszkający z czworgiem dzieci w wieku od 6 do 19 lat w Małej Kloni w Gminie Gostycyn. W ich domu uszkodzone zostały m.in. strop i dach. W rozmowach uczestniczyli także inni poszkodowani przez żywioł, a obraz sytuacji na terenie Gminy Gostycyn Przedstawił Wójt Ireneusz Kucharski.

Obecnie trwa szacowanie szkód, inspektorzy nadzoru budowlanego już działają w terenie. Pani Premier zapewniła, że do końca miesiąca szkody powinny zostać oszacowane. Dodała też, że najważniejsze jest zabezpieczenie ludzi i odbudowa mieszkań, a w kolejnych etapach prac nikt nie pozostanie bez pomocy. W kwestii szacowania szkód rolnych i wypłaty odszkodowań Pani Premier zapowiedziała, że specjaliści z ministerstwa rolnictwa będą przyjeżdżali w teren i informowali starostów, wójtów, sołtysów oraz mieszkańców o wszelkich możliwościach otrzymania pomocy. Pomoc na odbudowę i remonty jest już przygotowana - rząd zwiększył kwotę na odbudowę zniszczonych domów ze 100 tys. złotych do 200 tys. zł oraz przewidział do 100 tys. na budynki gospodarcze. Ponadto na rządową pomoc może liczyć uszkodzone w trakcie wichury przedszkole w gminie Gostycyn. Jak zapewniła Pani Premier, pieniędzy na wypłatę odszkodowań nie zabraknie, a budżet państwa jest przygotowany na pomoc ludziom w potrzebie.

Po sygnałach od mieszkańców Pani Beata Szydło zaapelowała również do sprzedawców w branży budowlanej. Apelowała o solidarność z mieszkańcami, z ich nieszczęściem i prosiła o niewykorzystywanie trudnej sytuacji dla indywidualnego zysku, prosiła o pozostawienie cen np. za materiały budowlane na poprzednim poziomie. Towarzyszący szefowej rządu Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Starosta Tucholski Michał Mróz i Wójt Gminy Gostycyn Ireneusz Kucharski odpowiadali na szczegółowe pytania mieszkańców i wyjaśniali wszelkie wątpliwości. Wójt Kucharski podziękował Pani Premier za to, że środki na zasiłki błyskawicznie trafiły na konto samorządów. Dzięki sprawnym działaniom rządu i jego przedstawicieli w terenie potrzebujący natychmiast otrzymali pomoc pieniężną.

Sytuację w naszym powiecie zrelacjonował Starosta Tucholski Michał Mróz, który nie omieszkał też podziękować za doskonałą współpracę ze służbami kierowanymi przez wojewodę i za wsparcie ze strony administracji rządowej. Pani Premier zauważyła, że w powiecie tucholskim dzięki sprawnemu działaniu samorządów oraz dobrej koordynacji działań bardzo szybko udało się przekazać poszkodowanym  pomoc, także finansową. Kluczowe w zarządzaniu kryzysowym są bowiem najmniejsze jednostki samorządu, czyli gminy i skuteczna współpraca na wszystkich poziomach koordynacji, począwszy od Powiatowego Sztabu Zarządzania Kryzysowego.

Pani Premier spotkała się również ze strażakami OSP Pruszcz pracującymi przy usuwaniu skutków nawałnicy w Powiecie Tucholskim, dziękując im za ofiarną postawę, wielkie serce i zaangażowanie. Wszyscy poszkodowani podkreślali bowiem kluczową rolę strażaków – zarówno druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych, jak i doskonale z nimi współpracującej Państwowej Straży Pożarnej w przywracaniu normalności i poczucia bezpieczeństwa na terenach dotkniętych nawałnicą.
mat. Powiat Tucholski
Zdjęcia: Jerzy Kowalik i Mirosław Wojciechowski