26.06.17
Powiat tucholski. Władze wojewódzkie i powiatowe na inauguracji
XV Rajd Pieszy Szlakiem Żołnierzy V Wileńskiej Brygady AK

 
24 czerwca Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik, Starosta Tucholski Michał Mróz, Członek Zarządu Powiatu Jerzy Kowalik i Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych Jerzy Kornaś wzięli udział w inauguracji XV Rajdu Pieszego Szlakiem Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK Organizowanego przez Stowarzyszenie Historyczne im. 5 Wileńskiej Brygady AK.

Rajd został objęty patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W inauguracji wziął udział także poseł na Sejm RP Leszek Dobrzyński. Ponad 200 uczestników z całej Polski, jako swoją bazę wypadową obrało obiekty Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi.
   Goście wysłuchali z uwagą wykładu prof. Piotra Niwińskiego z Uniwersytetu Gdańskiego nt. „Żołnierzy Wyklętych”. Wspaniałym przeżyciem było także wysłuchanie wspomnień kapitana Jerzego Widejko ps."Jureczek", najmłodszego żołnierza III Wileńskiej Brygady AK, który przystąpił do służby w wieku 11 lat.
   W imieniu gości głos zabrał Marek Gralik Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty, który w swoim wystąpieniu podkreślił ogromną rolę takich przedsięwzięć w kształtowaniu patriotycznych postaw młodzieży.
   W podziękowaniu za wkład i zaangażowanie w organizację rajdu goście i władze powiatu uhonorowani zostali pamiątkowymi koszulkami rajdowymi.
tekst WEZiS
fot. nr 1-11 Adam Kraina, fot. nr 12 Leszek Dobrzański