KOMUNIKAT
Zabiegi agrolotnicze
na terenie Nadleśnictwa Woziwoda

Nadleśnictwo Woziwoda informuje, że w dniach od 7.06.2017 r. do 1.07.2017 r. planowane są zabiegi ratownicze przeciwko szkodliwym owadom - brudnicy mniszce.

Obszar zakwalifikowany do zabiegu znajduje się na terenie Leśnictw Dąbki, Lipowa, Wilcze Doły i Woziwoda. Zostanie on objęty okresowym zakazem wstępu do lasu. Do zabiegu ratowniczego zastosujemy środki: DIMILIN 480 S.C. z adiuwantem Ikar 95 EC.

Okresowym zakazem wstępem do lasu objęte są następujące powierzchnie w poszczególnych gminach:

GMINA ŚLIWICE: powierzchnia 350,69 ha

Leśnictwo Dąbki – oddz. 126,127 – pow. 56,25 ha

Leśnictwo Lipowa – oddz. cz.137 – pow. 23,36 ha

Leśnictwo Wilcze Doły – cz.138-140,cz.273,274-275,278,296-300 – pow. 271,08 ha

GMINA TUCHOLA – powierzchnia 77,91 ha

Leśnictwo Woziwoda – 14,15,16 – 77,91 ha

 ZASADY ZAKAZU WSTĘPU DO LASU od 7.06.2017 r. do 1.07.2017 r.

-    zakaz wstępu do lasu (bezpośredniego przebywania na zagrożonym terenie)

-    zakaz wypasu bydła na pastwiskach zlokalizowanych w pobliżu strefy objętej opryskiem,

-    zakaz pojenia zwierząt gospodarskich w zbiornikach wodnych zlokalizowanych w pobliżu strefy objętej opryskiem.

-    zakaz zbioru runa leśnego

Teren objęty opryskiem (pola zabiegowe) oznakowany jest za pomocą tablic ostrzegawczych, jak również we wsiach na tablicach ogłoszeń wywieszone są informacje o zabiegu agrolotniczym. 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Woziwoda
 Mariusz Brunka

Materiały do pobrania:
mapa zabiegów -
TUTAJ