Artykuł reklamowy
Windykacja należności – ściąganie długów
BEZPŁATNA weryfikacja zleconych zadań

Nie sposób jest uświadamiać, względnie prowadzić ciągłe szkolenia dla przedsiębiorców mające na celu wypracowywanie metod zapobiegania powstawaniu zatorów płatniczych w prowadzonych przez nich podmiotach gospodarczych.

Zwykle fakturę wystawia się w momencie otrzymania faktycznej zapłaty, co też dokumentuje przepływ środków finansowych w firmie jak też dokumentuje operacje i zdarzenia gospodarcze w sferze fiskalnej. Są jednak branże, m.in. budownictwo czy transport, w których płatności w myśl instytucji kredytu kupieckiego są odroczone. I tak, w przypadku wystąpienia opóźnienia w oczekiwanej płatności - szczególnie w przypadku małych podmiotów - liczne opóźnienia w spływaniu należnych środków powodują tym samym na zasadzie efektu domina często dalsze zatory związane z utratą płynności finansowej samego wierzyciela.

Dlatego też przygotowaliśmy ofertę dla podmiotów które borykają sie na co dzień z nierzetelnymi kontrahentami:

I. WINDYKACJA POLUBOWNA - prowadzenie czynności i działań mających na celu doprowadzenie do dobrowolnego uregulowania należności. Na tym etapie bezpośrednio w momencie przyjęcia zlecenia do realizacji rozpoczynamy zbieranie informacji o dłużniku (ustalamy posiadane przezeń aktywa), oraz kontaktujemy się niejednokrotnie z dłużnikiem celem ustalenia terminu i sposobu spłaty powstałego zobowiązania. Na poziomie windykacji w trybie polubownym możemy wysłać do miejsca przebywania dłużnika Naszych windykatorów terenowych (tzw. championy), których rolą jest ustalenie sytuacji socjalno-materialnej dłużnika.

II. POSTĘPOWANIE SĄDOWE (NAKAZOWE) - w przypadku ciągłego braku płatności, oraz unikaniu kontaktów z wierzycielem i z Nami - przygotowujemy dokumenty do sądu celem uzyskania nakazu zapłaty.

III. POSTĘPOWANIE PRZEDEGZEKUCYJNE - uzyskanie klauzuli wykonalności dla nakazu zapłaty lub ostateczne odzyskanie wierzytelności w drodze polubownej.

IV. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE - na tym etapie sprawa jest przekazywana do komornika, My natomiast monitorujemy prowadzenie jej pod względem formalno-prawnym jak też faktycznym.

V. POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - opracowujemy i wdrażamy procedury układowe bądź upadłościowe.

VI. DORADZTWO PRAWNE - z zakresu prawa handlowego, gospodarczego, cywilnego, podatkowego.

VII. REDAGOWANIE I ANALIZA UMÓW - zgodnie z Naszą dewizą - po pierwsze zabezpieczamy interesy Naszych klientów.

Podstawa dochodzenia wierzytelności:

- nieopłacone faktury VAT,

- umowy (współpracy, najmu, dzierżawy, dostawy)

- kopia wyroku lub nakazu zapłaty (jeśli sprawa jest już prowadzona na poziomie sądowym),

Cechuje Nas indywidualne podejście do każdej sprawy. BEZPŁATNIE podejmujemy się realizacji zleconych zadań, natomiast Nasze wynagrodzenie określone jest każdorazowo indywidualnie ustalaną procentową prowizją obliczaną od skutecznie odzyskanych środków od dłużników.

Każdą wierzytelność którą administrujemy - jeżeli wierzyciel wyraża taką wolę - BEZPŁATNIE publikujemy w Naszej giełdzie wierzytelności, co zwykle w znaczny sposób przyśpiesza proces regulowania zadłużenia przez dłużników.

Nasza skuteczność jest 100%-owa, pod warunkiem zlecenia Nam prowadzenia sprawy tak szybko, aby dłużnik przed uzyskaniem na niego wyroku nie wyzbył się majątku, nie ogłosił upadłości lub inni wierzyciele nie uprzedzili Państwa w zajęciu jego majątku. Stąd należy mieć na uwadze konkurentów do majątku dłużnika - innych wierzycieli, co jest czynnikiem decydującym dla efektywności prowadzonej przez nas spraw, z których każdą traktujemy priorytetowo, zaś Nasze wypracowane działania sprawiają, że niektórzy dłużnicy w stosunku do których prowadzimy sprawy - z czasem sami zostają Naszymi zadowolonymi klientami.

W przypadku pytań - zachęcamy do kontaktu.

KANCELARIA
89-632 Brusy; pl. Jana Pawła II 14
tel. 508-348-768
e-mail: listadluznikow@gmail.com


www.listadluznikow.pl