21-11-16
Tuchola. Otwarty konkurs ofert
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych przez organizacje samorządowe

Burmistrz Tucholi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2017 roku z zakresu pomocy społecznej.


Więcej informacji na stronie:
http://bip.miasto.tuchola.pl/Article/get/id,23222.html

Mat. UM Tuchola