18-11-16
Powiat tucholski. Porządek obrad, materiały sesyjne
XXVIII sesja Rady Powiatu Tucholskiego

XXVIII sesja Rady Powiatu Tucholskiego odbędzie się 25 listopada 2016 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

 
Porządek obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1. Otwarcie sesji.                      
2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.     
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołów z  XXVI, XXVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.                   
5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.                    
6. Składanie zapytań i interpelacji.              
7. Przedłożenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w województwie kujawsko-pomorskim.                
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tucholskiego na lata 2016-2020 oraz Prognozę Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tucholskiego na lata 2016-2020.                  
9. Cele i zadania realizowane przez instytucje działające na rzecz rolnictwa w Powiecie Tucholskim: 
1. Informacja Kierownika Biura Powiatowego ARiMR  w Tucholi o zadaniach realizowanych przez jednostkę na terenie Powiatu Tucholskiego.        
2. Informacja o funkcjonowaniu i zadaniach doradztwa rolniczego, realizowanych na terenie Powiatu przez Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. 
3. Działania Powiatowej Izby Rolniczej w Tucholi na rzecz poprawy sytuacji w rolnictwie.    
10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Tucholski działki nr 411/1, obręb Klonowo, gmina Lubiewo, pod drogę powiatową nr 1036C.                 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.                 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016.                
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.                
14. Prezentacja Stowarzyszenia Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą „BUKO”.               
15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.        16. Wnioski i oświadczenia radnych.              
17. Zamknięcie sesji. 

Materiały sesyjne dostępne są TUTAJ.