17-11-16
Tuchola. Zobacz dokumenty
Projekt budżetu gm. Tuchola na 2017 rok

Burmistrz Tucholi przedłożył Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Dokument publikujemy poniżej.


Ustalono dochody budżetu w 2017 roku na kwotę 75 000 000 zł, wydatki na poziomie 79 100 000 zł. Deficyt ma wynieść  4 100 000 zł.

(red)

Zobacz projekt budżetu gm. Tuchola na 2017 rok: TUTAJ

Zobacz również: Projekt w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchola na lata 2017 - 2025