16-09-16
Gm. Tuchola. Uwagi można składać do 7 października 2016 roku.
Konsultacje Programu współpracy Gminy Tuchola z organizacjami pozarządowymi rozpoczęte

Burmistrz Tucholi informuje, że z dniem 16 września 2016 roku rozpoczynają się konsultacje Programu współpracy gminy Tuchola z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok i zaprasza do czynnego udziału.


Uwagi do ww. programu można składać w formie pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych na formularzach konsultacji rocznego programu na adres:

Urząd Miejski w Tucholi
plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola
w terminie do 7 października 2016 roku.

Szczegóły dotyczące konsultacji zostaną umieszczone na stronie: www.tuchola.pl w zakładce "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi".
Druki można pobrać także w pokoju nr 106 - Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Tucholi.
Informacji na ww. temat udziela Kierownik WSO Danuta Magadzia, tel. (52) 564 25 18.

Pełna informacja w BiP - TUTAJ.

Mat. UM Tuchola