12-05-16
Gm. Tuchola. W ramach kampanii przygotowano szereg materiałów edukacyjnych dla dzieci, rodziców oraz nauczycieli
Postaw na rodzinę - gmina Tuchola włącza się do ogólnopolskiej kampanii

Gmina Tuchola po raz kolejny włączyła się do ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”. „Dobrze się rozumiemy” to hasło tegorocznej edycji „Postaw na rodzinę”.


Kampania ma na celu rozwój u dzieci inteligencji emocjonalnej, dzięki której młodzi ludzie potrafią panować nad sobą i mówić „nie” w sytuacjach, gdy ktoś proponuje im alkohol lub dopalacze. Uczy również, jak radzić sobie ze złymi emocjami, wyrażać uczucia i rozmawiać o nich. Treści proponowane w kampanii oparte są na strategii rozwijania umiejętności wychowawczych – jednej z najskuteczniejszych.

Kampania „Postaw na rodzinę” jest jednym z elementów Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie Tuchola, a jej głównym przesłaniem jest podkreślenie roli rodziny w profilaktyce uzależnień.

W ramach kampanii przygotowano szereg materiałów edukacyjnych dla dzieci, rodziców oraz nauczycieli. Zostaną one przekazane do szkół, które aktywnie włączą się w jej działania.

Mat. UM Tuchola