12-05-16
Tuchola. Zwycięzcą konkursu został Mateusz Okonek z Gimnazjum Powiatowego w Tucholi
„Stąd nasz ród” - gimnazjaliści zmierzyli się w konkursie historycznym

10 maja br. w Tucholskim Ośrodku Kultury odbył się Konkurs Historyczny „Stąd nasz ród” dla uczniów gimnazjów z powiatu tucholskiego, którego organizatorem było Gimnazjum nr 1 im. dra Kazimierza Karasiewicza w Tucholi oraz Borowiackie Towarzystwo Kultury.


Tematem przewodnim był Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski oraz związki regionu z historią Polski Piastów. Głównym celem konkursu było pogłębienie i utrwalenie wiedzy historycznej o jednym z najważniejszych wydarzeń w ponadtysiącletniej historii Polski – decyzji Mieszka I o przyjęciu chrztu w 966 r. oraz promowanie wśród uczniów poszukiwania różnych źródeł informacji o przeszłości Polski i poznawanie wydarzeń z przeszłości naszego regionu.

Patronat nad konkursem objął burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski, który ufundował również dla zwycięzców nagrody w postaci albumów z fotografiami Tucholi, grafiki i drobne upominki.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach – teście pisemnym i ustnych odpowiedziach na wylosowane pytania. Zadania konkursowe przygotowała Elżbieta Folega, nauczycielka historii. Uczestników oceniało jury w składzie: Arkadiusz Gostomski, Krystyna Jagła i Piotr Zieliński.

Zwycięzcą konkursu został Mateusz Okonek z Gimnazjum Powiatowego w Tucholi. Drugie miejsce zdobył Jakub Kozłowski, uczeń Gimnazjum nr 1 im. dra Kazimierza Karasiewicza w Tucholi, trzecie Jakub Ott z Gimnazjum Powiatowego, a wyróżnienia  przypadły Natalii Lewandowskiej i Patrykowi Mykowi (oboje z Gimnazjum Powiatowego).

Dla uczestników konkursu i ich opiekunów uczniowie Gimnazjum nr 1 pod kierunkiem polonistki Moniki Słomińskiej przygotowali inscenizację „O tym, jak to Arcybiskup Jakub Świnka do Tucholi zjechawszy kościół święcić raczył”. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali nagrody, pozostali uczestnicy konkursu, młodzi aktorzy, opiekunowie i członkowie jury - upominki ufundowane przez Borowiackie Towarzystwo Kultury. Nagrody i upominki uczestnikom konkursu wręczyli Maria Ollick, prezes BTK i Leszek Nurczyński - dyrektor Gimnazjum nr 1 w Tucholi.

Tekst i zdjęcia: Maria Ollick
Mat. UM Tuchola

Zdjęcie: ród 5.jpg Zdjęcie: ród 12.jpg Zdjęcie: ród 7.jpg Zdjęcie: ród 1.jpg Zdjęcie: ród 8.jpg Zdjęcie: ród 3.jpg Zdjęcie: ród 11.jpg Zdjęcie: ród 13.jpg Zdjęcie: ród 6.jpg Zdjęcie: ród 14.jpg Zdjęcie: ród 10.jpg Zdjęcie: ród 9.jpg Zdjęcie: ród 4.jpg Zdjęcie: ród 2.jpg