17-02-16
Gmina Śliwice. Koszt inwestycji wyniesie 909.730,69 zł
Przebudowa drogi gminnej Okoniny Nadjeziorne - Główka (etap I)

10 lutego 2016 r. Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch wraz  z Panem Krzysztofem Wołkowskim dyr. finansowym wykonawcy robót budowlanych firmy Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa podpisali umowę na zadanie dotyczące odcinka drogi gminnej Okoniny Nadjeziorne – Główka nr 010222C o długości 1,032km.


Zakres inwestycji to początek skrzyżowania drogi powiatowej o nr 1016C Okoniny Nadjeziorne – Lińsk i gminnej o nr 010209C Rosochatka – Jeziorna – Okoniny Nadjeziorne. Zakres rzeczowy obejmuje:
-skrzyżowanie z dr.powiat. 1016C i gminną 010209C
-zjazdy
-pobocza
-przystanek z peronem
-chodnik
-rowy odwadniające
-wyspa kanalizująca ruch
-przejście dla pieszych z azylem

Koszt inwestycji wyniesie 909.730,69 zł. 50% gmina pozyskała dofinansowanie z Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Gminnych i Powiatowych na lata 2016-2019 w kwocie 454.865 zł oraz z Powiatu Tucholskiego w kwocie 231.981,51 zł. Termin wykonania do 15 czerwca 2016 r.

Mat. UG Śliwice