15-02-16
Tuchola. Obchody Tygodnia Pomocy Ofiar Przestępstw
Dyżur Prokuratorów w Tucholi

W dniach od 22 do 26 lutego br. w Prokuraturze Rejonowej w Tucholi udzielane będą porady w ramach obchodów Tygodnia Pomocy Ofiar Przestępstw.
Mat. Starostwo Powiatowe w Tucholi