7-01-16
Gmina Tuchola. Porządek obrad i materiały sesyjne
XV sesja Rady Miejskiej w Tucholi

W poniedziałek 11 stycznia br. o godz. 13.00 w sali 203 Urzędu Miejskiego odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Tucholi. 


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza  sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej.
5. Składanie wniosków i interpelacji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju i finansowania sieci dróg gminnych w gminie Tuchola na 2016r.”.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie gminy Tuchola.
8. Wolne wnioski.
9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
10. Sprawy bieżące.
11. Zakończenie.

Materiały sesyjne dostępne są TUTAJ.