14-12-15
Gmina Gostycyn. Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Gmina Gostycyn zakończyła projekt na mikroinstalacje prosumenckie

Zakończono projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.


W ramach operacji pn.  „Zaprojektowanie, dostarczenie i montaż pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w gminie Gostycyn” w 40 domach prywatnych zamontowano mikroinstalację prosumencką. W tym 32 domy zyskały pompy ciepła do podgrzania ciepłej wody użytkowej, a 8 budynków instalację fotowoltaiczną w celu wytworzenia energii elektrycznej. W pompy ciepła do centralnego ogrzewania i panele fotowoltaiczne wyposażono również 6 obiektów użyteczności publicznej (OSP Mała Klonia, OSP Wielka Klonia, OSP Wielki Mędromierz, Domek Miodowy, Astrobaza i Centrum Sportowo Rehabilitacyjne w Gostycynie).











Mat. UG Gostycyn