Ogłoszenie


 

Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. 

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU    

Przedmiot sprzedaży: 

 

 

 

1. Tokarka uniwersalna, typ 1A616, rok prod. 1972

2. Tokarka uniwersalna, typ Hiczon 5/1500, rok prod. 1985

3. Tokarka TWG 40x100, rok prod. 1974

4. Frezarka uniwersalna, typ FWB-25, rok prod. 1960

5. Piła stolikowa, typ DPTA 40, rok prod. 1974

6. Piła stolikowa typ DPTA 40, rok prod. 1974

7. Samochód VW Transporter, rok prod. 1988, poj. 1.715 cm3, diesel 

Szczegółowe informacje o stanie technicznym maszyn i urządzeń pod nr. telefonu 605-511-661 .

Przedmioty wystawione do przetargu można oglądać na terenie Zakładu Mechaniczno-Remontowego w Czersku w dniach 26-27.XI.2015r w godz. 9-12 przy ul. Targowa 2a, 89-650 Czersk  

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu, jest złożenie oferty, która powinna zawierać:

 

1.Imię i Nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę (firmy) oferenta, nr kontaktowy.

2.Oferowaną cenę brutto (23% VAT) z oznaczeniem, którego przedmiotu sprzedaży dotyczy.

3.Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu.

  

 

 

Oferty z dopiskiem „ PRZETARG” należy składać do dnia 04.12.2015r,  

pod adresem: TPPD S.A. ul. Moniuszki 12, 87-100 Toruń. 

 

 

Termin rozpatrzenia ofert najpóźniej do dnia 11.12.2015r

 

 

 

 

UWAGA! Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.