13-10-15
Gmina Śliwice. Zebrani odwiedzili poszczególne inwestycje
Odbiór największych inwestycji 2015 roku w Gminie Śliwice

W czwartek 8 października 2015 r. miał miejsce odbiór końcowy największych inwestycji gminnych bieżącego roku. Władze Gminy, Radni, Sołtysi wraz z wykonawcami oraz zaproszonymi gośćmi spotkali się na poniższych inwestycjach, aby poświęcić i przeciąć czerwoną wstęgę. W wydarzeniu uczestniczyli: Proboszcz Parafii ks. prałat Andrzej Koss wraz z Proboszczem sąsiadującej Parafii ks. Robertem Mańk z Łążka.


Zebrani odwiedzili poszczególne inwestycje:
- drogę o nawierzchni asfaltowej dojazdowej do miejscowości Zazdrość – całkowita wartość 702.110,32 zł,
- oczyszczalnie ścieków w Śliwicach – przebudowa i rozbudowa etap II. W ramach projektu wchodziła również budowa sieci wodociągowej z przyłączami na Wybudowaniach - wartość projektu wyniosła 3.239.114,40 zł,
- ulicę kościelną w Śliwicach, w której przebudowano drogę asfaltową wraz z budową chodników i wjazdów na posesję – całość wyniosła 202.578,84 zł,
- toaletę publiczną modułową wraz z placem zabaw przy ul. Podgórnej w Śliwicach. W ramach zadania wybudowano również plac zabaw w Śliwiczkach wraz z wiatą i wyposażeniem świetlicy – wartość inwestycji to 475.470,71 zł.

Mat. UG Śliwice

Zdjęcie: dsc_0308.jpg Zdjęcie: dsc_0595.jpg Zdjęcie: dsc_0401.jpg Zdjęcie: dsc_0285.jpg Zdjęcie: dsc_0580.jpg Zdjęcie: dsc_0286.jpg Zdjęcie: dsc_0318.jpg Zdjęcie: dsc_0425.jpg Zdjęcie: dsc_0605.jpg Zdjęcie: dsc_0393.jpg Zdjęcie: dsc_0483.jpg Zdjęcie: dsc_0420.jpg Zdjęcie: dsc_0358.jpg Zdjęcie: dsc_0563.jpg Zdjęcie: dsc_0492.jpg Zdjęcie: dsc_0392.jpg Zdjęcie: dsc_0307.jpg Zdjęcie: dsc_0438.jpg Zdjęcie: dsc_0535.jpg Zdjęcie: dsc_0544.jpg Zdjęcie: dsc_0359.jpg Zdjęcie: dsc_0298.jpg Zdjęcie: dsc_0507.jpg Zdjęcie: dsc_0350.jpg Zdjęcie: dsc_0463.jpg Zdjęcie: dsc_0467.jpg Zdjęcie: dsc_0277.jpg Zdjęcie: dsc_0329.jpg Zdjęcie: dsc_0281.jpg Zdjęcie: dsc_0364.jpg Zdjęcie: dsc_0385.jpg Zdjęcie: dsc_0547.jpg Zdjęcie: dsc_0511.jpg Zdjęcie: dsc_0582.jpg Zdjęcie: dsc_0379.jpg Zdjęcie: dsc_0530.jpg Zdjęcie: dsc_0310.jpg Zdjęcie: dsc_0354.jpg Zdjęcie: dsc_0423.jpg Zdjęcie: dsc_0327.jpg Zdjęcie: dsc_0302.jpg Zdjęcie: dsc_0287.jpg Zdjęcie: dsc_0297.jpg Zdjęcie: dsc_0360.jpg Zdjęcie: dsc_0450.jpg