7-08-15
Gmina Gostycyn. Mieszkańcy sołectwa dbają o wygląd wsi
Wielki Mędromierz pięknieje w oczach

Dzięki  dofinansowaniu  z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wielki Mędromierz, w 2014 r. w pobliżu stawu, powstała ozdobna studnia do wody. Nie bez powodu, w tym właśnie miejscu, gdyż dane historyczne mówią, iż pierwsze publiczne ujęcie wody pitnej w Wielkim Mędromierzu zbudowano w 1877 r.


Według danych z 1927 r. we wsi znajdowało się 26 pomp i 25 studni, z czego 1 pompa i 2 studnie stanowiły wspólną własność społeczności wiejskiej. Pozostałe należały do prywatnych użytkowników. Aby rozwiązać problemy z "wodą używalną" (pitną) w lipcu 1969 r. na gruncie szkolnym dokonano odwiertu studni głębinowej. W lipcu 1972 r. obok tejże studni przystąpiono do budowy hydroforni. Dwa lata później rozpoczęto budowę linii wodociągowej. I, jak odnotowano w kronice szkolnej, "z tą chwilą skończyły się trudności z wodą".

W tym roku studnia otrzymała również piękne przystrojenie w postaci kwiatów pelargonii. Rośliny przekazał Urząd Gminy w Gostycynie . Mieszkańcy sołectwa dbają o ich wygląd. Codziennie pielęgnują i podlewają wodą z pobliskiego stawu.

Również warto wspomnieć, iż miejsca wokół przepompowni ścieków we wiosce, które od zeszłego roku stanęły po budowie kanalizacji, otrzymały zielone nasadzenia w postaci tui. W ten sposób Wielki Mędromierz znowu wypiękniał.

 


Mat. UG Gostycyn