10-07-15
Tuchola. W zjeździe Kaszubów członkowie ZK-P uczestniczyli po raz 11
Tucholscy twórcy ludowi na XVII Zjeździe Kaszubów

Członkowie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział w Tucholi wzięli udział w XVII Światowym Zjeździe Kaszubów, największym dorocznym święcie, który odbył się 4 lipca br. w Redzie.


Zjazd jest szczególną okazją do promocji kaszubszczyzny, Pomorza, Borowiaków, podtrzymania tradycji oraz integracji. To ważne wydarzenie kulturalne. W zjeździe uczestniczyła 19-osobowa grupa Kaszubów z Kanady oraz innych gości zagranicznych.

„Uczestniczyliśmy w spotkaniach integracyjnych, wymieniając doświadczenia z działalności i twórczości naszego oddziału. Nasi twórcy ludowi na swoich stoiskach zaprezentowali twórczość borowiacką, tucholską w dziedzinie haftu. Odwiedzających zachwycała oryginalna kolorystyka borowiacka, tucholska. W dziedzinie rzeźbiarstwa duża gama i różnorodność ptaków przyciągała zarówno polskich, jak i zagranicznych amatorów. Były też koszyki różnej wielkości wykonywane z jałowca i korzeni sosny” – opowiada Antonina Olszewska z ZK-P.

Na tle wszystkich wystawców, a było ich około 100, tucholskie wyroby prezentowały się ciekawie. Zainteresowani otrzymywali foldery promocyjne, a twórcy zapraszali do odwiedzin regionu borowiackiego Tucholi i okolic.

W zjeździe Kaszubów członkowie ZK-P uczestniczyli po raz 11., włączając się czynnie w to radosne święto i prezentując twórczość, kulturę oraz promując nasz region, co zawsze cieszy się wielkim zainteresowaniem.

Wyjazd został dofinansowany ze środków gminy Tuchola.

Uczestnicy:
Antonina Olszewska, Anna Kopiszka, Łucja Chyła, Krystyna Badtke, Barbara Karnecka, Jolanta Bągorska, Irena Baranowska - haft;
Robert Baranowski – ptaszki
Jolanta Bągorska, Henryk Tyda – kosze, plecionkarstwo.
Swoje prace prezentowała również Krystyna Mięsikowska.

Mat. Urząd Gminy w Tucholi