3-07-15
Ogłoszenie. Regionalny System Ostrzegania to usługa, która umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach
Ostrzeżenie Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO) dot. upałów

W związku z prognozowaną na najbliższe dni przez IMGW falą upałów z przewidywanymi temperaturami powyżej 30 stopni Celsjusza zamieszczamy poradnik RSO.


Link do poradnika dot. upałów (wersja pdf i jpg)

https://mac.gov.pl/files/upaly_1.pdf

https://mac.gov.pl/file/upalyjpg

Link do pozostałych poradników RSO dot. sytuacji kryzysowych.

https://mac.gov.pl/projekty/regionalny-system-ostrzegania-rso/poradniki-rso

Regionalny System Ostrzegania (RSO) to usługa, która umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach, zarówno na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach regionalnych: w standardzie HbbTV, w telegazecie, z wykorzystaniem napisów DVB, a także w aplikacji na telefon. Poprzez RSO rozpowszechniane są także poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Od 1 lipca 2015 r. RSO zostało rozszerzone o kanał SMS. Korzystanie z tego kanału jest bezpłatne dla użytkownika i nie wiąże się z koniecznością aktywowania takiej usługi. Nie ma zatem potrzeby podawania swojego numeru telefonu do bazy numerów czy informacji o lokalizacji użytkownika. Nie ma również potrzeby włączania tej funkcji – jest ona niezależna od aplikacji RSO.

RSO-SMS otrzyma na swój telefon komórkowy każdy obywatel będący w zasięgu sieci, pod warunkiem, że nie dezaktywuje takiej opcji w ustawieniach telefonu.

RSO-SMS przekazywać będzie wyłącznie najistotniejsze komunikaty i ostrzeżenia, które dotyczyć będą najpoważniejszych zagrożeń, w szczególności ostrzeżeń alarmowych o przewidywanych dużych skutkach i zasięgu.

Informacje dot. systemu RSO można uzyskać na stronie https://mac.gov.pl/projekty/regionalny-system-ostrzegania-rso/opis-projektu

Mat. Starostwo Powiatowe w Tucholi