22-05-2015
Tuchola. Kampania jest skierowana również do rodziców jako opiekunów młodych ludzi
Narkotyki? To mnie nie kręci - kampania w gminie Tuchola

Gmina Tuchola po raz kolejny włączyła się w kampanię „Narkotyki? To mnie nie kręci”, podczas której poruszana jest kwestia zażywania substancji psychotropowych.


Kampania skierowana jest przede wszystkim do młodych ludzi, którzy wchodzą w dorosłość. Chcemy uświadomić im, że zażywanie narkotyków czy dopalaczy prowadzi do uzależnienia, które trzeba leczyć, że niewinny wygląd opakowania dopalacza skrywa substancję, której zażycie może mieć trudne do przewidzenia konsekwencje, że z czasem może być już za późno na reakcję.

W kampanii biorą udział Gimnazjum nr 1 w Tucholi oraz Gimnazjum nr 2 w Stobnie. Do szkół trafiły ulotki, plakaty oraz scenariusze zajęć dla dzieci i rodziców.

Aby nie doszło do trudnych, życiowych sytuacji, przypominamy młodym ludziom, jakie są skutki zażywania psychotropów. Jednocześnie chcemy pokazać, że uzależnienie jest procesem, który zaczyna się od zabawy, eksperymentowania ze złudnym poczuciem kontroli.

Kampania jest skierowana również do rodziców jako opiekunów młodych ludzi. Przypominamy zarówno o ich prawach, ale również obowiązkach, jakie na nich spoczywają. Chcemy uwrażliwić na wczesne objawy stosowania środków psychotropowych i skłonić do zastanowienia, dlaczego młody człowiek po nie sięga, gdyż nikt nie może zwolnić rodziców z obowiązku troski o własne dziecko.

Przypominamy, że młodzież oraz rodzice naszej gminy mogą skorzystać z:
- pomocy Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Narkotyków  i ich Rodzin (Tuchola, ul. Nowodworskiego 14-18, czynnego w każdą środę w godz. 11.00 – 12.00),
- programu „FreD goes net” skierowanego dla młodych osób (14-21 lat) używających alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, do uczestnictwa w programie zgłoszenia przyjmuje  Mariusz Sokołowski – tel. 504-047-049.

Mat. Urząd Gminy w Tucholi