13-05-2015
Gostycyn. Dla najlepszych drużyn dyplomy i skromne nagrody
Turniej 6 piłkarskich w ramach VII Dni Gminy Gostycyn

W ramach VII Dni Gminy Gostycyn pragniemy zorganizować turniej  6 piłkarskich dla zawodników niezrzeszonych. Przewidywany termin rozegrania turnieju 13 czerwiec 2015 r.


Składy drużyn do 8 zawodników.
- na boisku 5 + bramkarz
- oczywiście mogą występować kobiety
- niepełnoletni od 15 roku życia wymagana pisemna zgoda rodziców

    Impreza ubezpieczona, gwarantujemy opiekę medyczną
    Miejsce imprezy boisko przy CSR w Gostycynie, w przypadku większej liczby drużyn dodatkowo Orlik w Pruszczu
    Gwarantujemy sprawne przeprowadzenie zawodów
    Dla najlepszych drużyn dyplomy i skromne nagrody
 

Drużynom nie posiadającym strojów wypożyczamy plastrony. Sędziowanie zgodnie z przepisami PZPN z wyjątkiem przepisu o spalonym.

W celu sprawnego przeprowadzenia procesu rekrutacji drużyn prosimy Sołtysów o informacje zwrotną odnośnie uczestnictwa do dnia 01-06-2015 r.

UWAGA
Sołectwo może wystawić 1 drużynę, dopuszczamy 2 łączenie sołectw


Mat. Gmina Gostycyn