17-03-15
Tuchola. 10 tablic informacyjnych
Tablice poświęcone historii poligonu "Heidekraut"


Z inicjatywy Fundacji Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego "Cisowy Fyrtel" z Wysokiej, przy czerwonym szlaku turystycznym przebiegającym przez dawny poligon rakietowo-doświadczalny "Heidekraut", ustawionych zostało 10 tablic informacyjnych poświęconych historii tego miejsca. Tablice ustawione zostały w ramach dwóch różnych projektów. Pierwszy to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER PROW 2007-2013, w ramach którego opracowano, zakupiono i ustawiono w terenie 8 tablic. Drugi natomiast to projekt współfinansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewiduje on wytyczenie i oznakowanie drugiej części szlaku turystycznego wokół poligonu „Heidekraut” oraz opracowanie i ustawienie dwóch tablic. Przypomnijmy, że w 2014r. Fundacja „Cisowy Fyrtel” zaprojektowała a następnie zleciła oznakowanie szlaku turystycznego przebiegającego przez teren poligonu „Heidekraut” Oddziałowi PTTK Szlak Brdy z Bydgoszczy. Wyznaczony i oznakowany na czerwono został wówczas odcinek długości 12,3km, którego początek stanowi stacja kolejowa Wierzchucin, a koniec znajduje się w miejscowości Lisiny. Oznakowanie szlaku zostało wówczas w 100% sfinansowane ze środków własnych Fundacji „Cisowy Fyrtel”. Na domknięcie pętli zabrakło funduszy i ok. 9 kilometrów. Szlak został wpisany do centralnej ewidencji szlaków jako KP-4090-c. Dzięki tegorocznemu projektowi, szlak zatoczy pętlę i będzie miał ok. 20-21km. Cała inwestycja możliwa była do wykonania dzięki przychylności Nadleśnictwa Zamrzenica. Do zakupu tablic dołożyło się również Nadleśnictwo Trzebciny.


mat. Bartosz Puchowski