Porady dla darczyńców Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Każdy z wolontariuszy będzie wyposażony identyfikator ze zdjęciem, numerem ankiety, adresem wolontariusza. 
 • Identyfikator musi być wypisany czytelnie, zdjęcie musi być wyraźne, a wizerunek osoby na zdjęciu powinien odpowiadać wyglądowi wolontariusza.
 • Dodatkowo identyfikator musi mieć „serduszkową” pieczątkę Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Obok zdjęcia wolontariusza w prawym, górnym rogu musi być umieszczony hologram w kształcie serca. 
 • Każdy identyfikator musi być zalaminowany. 
 • Każdy wolontariusz musi nosić swój identyfikator na widocznym miejscu. 

Dla zobrazowania jak powinien wyglądać identyfikator wolontariusza WOŚP zamieszczamy zdjęcia identyfikatora.


Skarbonka wolontariusza musi być oklejona banderolami Fundacji WOŚP. 
Na górze przy otworze do wrzucania pieniędzy powinien znajdować się wyraźnie napisany ten sam numer kwestującego, który widnieje na identyfikatorze. 

Dla zobrazowania jak będzie wyglądać skarbonka wolontariusza WOŚP zamieszczamy zdjęcia.


Nieodzownym atrybutem wolontariuszy są wszystkim doskonale znane „serduszkowe” naklejki.
Jeśli będą mieli Państwo podejrzenie, że ktoś podszywa się pod wolontariusza WOŚP i posługuje się podrobionym identyfikatorem lub podejrzanie wyglądającą puszką prosimy mieszkańców o kontakt z Policją - numer telefonu alarmowego 997 lub 112 lub strażą miejską/gminną - numer telefonu alarmowego 986. 

W dniu 11 stycznia 2015 roku, w czasie XXIII Finału WOŚP na ulicach miast i wsi naszego województwa pojawi więcej patroli policyjnych.

Prosimy również o to, aby informowali Państwo policjantów lub strażników miejskich o wszelkich podejrzanych zachowaniach osób, które Waszym zdaniem zagrażają bezpieczeństwu wolontariuszy Orkiestry i osób uczestniczących w imprezach organizowanych w dniu XXIII Finału WOŚP.

Porady dla wolontariuszy.

Prowadźcie zbiórkę pieniędzy w bezpiecznych miejscach:
 • centrach handlowych, w których zatrudnieni są pracownicy ochrony,
 • głównych ciągach komunikacyjnych,
 • miejscach dobrze oświetlonych, 
 • miejscach, w których występuje duże natężenie ruchu pieszych,
 • miejscach objętych monitoringiem kamer, itp.
 • Nie prowadźcie zbiórek w miejscach słabo uczęszczanych, na źle oświetlonych ulicach, miejscach które na Waszym osiedlu uznawane są za niebezpieczne.
 • Unikajcie prowadzenia zbiórek pieniędzy samodzielnie. W grupie jest zawsze bezpieczniej!!!. Starajcie zapewnić sobie towarzystwo innych wolontariuszy, a jeżeli to możliwe opiekę osób dorosłych.
 • Unikajcie prowadzenia zbiórki pieniędzy w środkach komunikacji publicznej.
 • Szczególnie ważne jest, abyście wracając do Waszego sztabu, po zakończeniu zbiórki pieniędzy poruszali się w grupie, korzystajcie z pomocy Waszych znajomych, bliskich. 
 • Jeżeli będziecie tego potrzebowali zwracajcie się o pomoc do Policji, numer telefonu alarmowego 997 lub 112 lub straży miejskich/gminnych numer telefonu alarmowego 986. 

W czasie XXIII Finału WOŚP na ulicach będzie więcej policjantów i strażników miejskich niż zazwyczaj. Możecie im bezpośrednio zgłaszać swoje uwagi na temat Waszego bezpieczeństwa podczas prowadzenia zbiórki pieniędzy. Możecie zostać zapytani przez policjantów/strażników o to jak przebiega Wasza kwesta. Nie obawiajcie się ich, oni są Waszymi sprzymierzeńcami. 

Wszystkim wolontariuszom życzymy pełnych puszek, życzliwości przechodniów i bezpiecznego powrotu do swoich sztabów WOŚP i wielkiej satysfakcji z udziału w tym pięknym dziele pomocy. 
 
 
 
asp. sztab.  Tomasz Trybuszewski
Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy