10-11-14
Tuchola. Rada odbyła 39 posiedzeń
Ostatnia sesja Rady Powiatu

W dniu 30 października 2014 r. odbyła się ostatnia w tej kadencji sesja Rady Powiatu Tucholskiego.

W czasie kadencji 2010-2014 Rada odbyła 39 posiedzeń, na których frekwencja wyniosła 94,1%. Radni złożyli 406 zapytań i interpelacji. Rada Powiatu podjęła  358 uchwał, w tym 296 jednogłośnie. Komisje Rady zebrały się na 158 posiedzeniach, przedstawiały swoje stanowiska i wnioski na wszystkich sesjach Rady Powiatu.

Na zakończenie sesji Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady wręczyli Radnym podziękowania za pracę podczas całej kadencji.

 

mat. Starostwo Powiatowe w Tucholi